Velkommen til din revisor i Vallensbæk og resten af København x

Revisor i Vallensbæk og resten af København

VELKOMMEN TIL BG REVISION

Velkommen til en revisor med flair for tal. Hos os kan du have en dialog med en revisor, der engagerer sig 100 % i din virksomhed. BG Revision er et mindre revisionsfirma, der betjener små- og mellemstore virksomheder i alle brancher. Vi leverer kvalitetsbevidste revisionsydelser til skarpe priser! Du får en revisor, der taler i et sprog, der er til at forstå.

Vi tilbyder som revisor kompetent bistand til dig, der har behov for hjælp til regnskab og bogholderi. Vi holder os hele tiden opdateret på lovgivningen, så vi kan rådgive vores kunder bedst muligt. Vi tilbyder en række ydelser til konkurrencedygtige priser.

Vores kompetencer, som vi også kan hjælpe dig med:

Kontakt os på 71 99 88 60 eller på mail info@bgrevision.dk

Årsregnskab

Et årsregnskab består af resultatopgørelsen, balance samt noter. Vi kan hjælpe dig med at udarbejde årsregnskabet, samt opgøre den skattepligtige indkomst. Fejl eller mangler i årsregnskabet kan have store konsekvenser, og det er derfor vigtigt, at regnskabet lever op til lovgivningens krav, samt udviser et retvisende billede.

Læs mere her

Bogføring

Bogføringen danner grundlag for regnskabet, og skal give et løbende billede af virksomhedens indtægter og udgifter, så det er egnet til budgetformål m.v. Uanset hvilken branche, så har vi den nødvendige ekspertise. Vi assisterer med bogføringen både hos kunder, samt på eget edb-anlæg.

Læs mere her

skatterådgivning

Skattelovgivningen er hele tiden under forandring, og bliver ved med at være mere og mere kompleks. Dette medfører, at en større andel har behov for skattemæssig rådgivning. Vi kan tilbyde kompetent skatterådgivning, og føre gerne kontakten til øvrige eksterne parter.

Læs mere her